Logistka

Naszą dewiza jest dostawa towaru w odpowiednim czasie w odpowiednie miejsce.
• Bezpośrednie dostawy na budowę.
• Dostawa towarów łącznie z profilami szynowymi do 3m dostawa priorytetowa 24 godz.
• Dostawa towarów łącznie z profilami szynowymi ponad 3m 48 godz.