Ekonomiczne ogrzewanie i schładzanie budynków niemieszkalnych.

Indywidualnie zaplanowany i dopasowany do potrzeb klienta system energetyczny MEFA wykorzystuje możliwie najszerszy wachlarz istniejących źródeł energii – promieniowanie słoneczne, energia geotermalna, ciepło technologiczne, zbiorniki wodne, studnie – do bezpośredniego ogrzewania i schładzania budynków istniejących i nowych bez zastosowania generatora ciepła lub chłodu.
Same źródła ciepła lub chłodu w połączeniu z pompą ciepła potrafią bardzo wydajnie i ekonomicznie ogrzać lub schłodzić pomieszczenia przez cały rok, redukując standardowe koszty ogrzewania o 20 do 50%. Pasywne chłodzenie budynków odbywa się przy zupełnie znikomych kosztach – wymagane jest jedynie zasilenie pompy cyrkulacyjnej.

Ekologiczne i najbardziej optymalne wykorzystanie dostępnych źródeł energii.


MEFA wykorzystuje energię do grzania i chłodzenia tylko wtedy, gdy te procesy są rzeczywiście potrzebne. System komponentów instalacji MEFA, takich jak np. MEFA-rejestrator energii w połączeniu z systemem MEFA-UEM pozwala jednoczesne lub wybiórczo korzystać z różnych źródeł energii takich jak i rozproszone promieniowanie słoneczne, zbiorniki wodne, energia geotermalna, odzyskane ciepło z różnych procesów temperaturowych, woda deszczowa ciepło utajone wody (wyzwalana energia przy zmianie stanu skupienia). Dla każdego projektu jest indywidualnie sporządzone opracowanie możliwych/potencjalnych kombinacji pozyskiwania energii w celu stworzenia najbardziej ekonomicznego i ekologicznego rozwiązania.

Energetycznie efektywne systemy niskotemperaturowe.


Konwencjonalne systemy grzewcze w dużych obiektach (istniejących i nowych, np. duże obiekty szklarniowe) uzupełnione o system mat grzewczych z systemu MEFA-UEM winny być zasilane niskotemperaturowo, co znacznie podnosi efektywność energetyczną, a tym samym obniża koszty ogrzewania.

MEFA-UEM – uniwersalna mata energetyczna.


Niskotemperaturowe systemy MEFA pozwalają w największym stopniu pokryć zapotrzebowanie energetyczne systemu z kolektorów słonecznych! MEFA ENERGY SYSTEMS są bardzo ekonomiczną, a zatem sensowną inwestycją zorientowaną w przyszłość.