REFERENCJE dla MEFA ENERGY SYSTEMS

Przedszkole

Powierzchnia obiektu 900 m 2, zainstalowana moc grzewcza 42kW.
System kombinowany grzewczo-chłodzący.
System MEFA –UEM – uniwersalne maty grzewcze.
Główne źródło energii – pompa ciepła wsparta kolektorami słonecznymi i energią geotermalną.
Temperatura systemu grzewczego 35°C
Dla wsparcia systemu chłodzenia w lecie zastosowano zbiornik energetyczny jako zasobnik chłodu.

Dane techniczne:
Przedszkole - 900 m 2
Elementy grzewcze - mata MEFA oraz istniejące grzejniki
Główny generator ciepła – pompa ciepła 42kW
Źródło ciepła i zasobnik - absorber słoneczny MEFA 40 m 2
- zbiornik energetyczny 30m3

HALA PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWA

Dane techniczne:
Hala produkcyjo-magazynowa – 1 100 m 2 Tmin = 10 °C
Pomieszczenia biurowe 310 m 2 Twymagana = 22 °C
Elementy grzewcze
Hala produkcyjo-magazynowa – mata MEFA o pow. 20 m 2
Biuro – ogrzewanie podłogowe
Główny generator ciepła - pompa ciepła 14kW
Źródło ciepła i zasobnik - absorber słoneczny MEFA 24 m 2
- kolektor ziemny 170 m 2 na 400 m 2 powierzchni.

HALA TENISOWA

Istniejące dotychczas ogrzewanie nadmuchem ciepłego powietrza zastąpiono ogrzewaniem niskotemperaturowymi matami MEFA. Uzyskano równomierne, przyjemne ciepło w przeciwieństwie do dotychczasowego suchego i zakurzonego powietrza.

Dane techniczne:
Hala produkcyjo-magazynowa – 1 500 m 2 Tmin = 18 °C

Elementy grzewcze mata MEFA o pow. 38 m 2

Główny generator ciepła – istniejący kocioł, olej opałowy.

NIEWIELKI ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Maty grzewcze MEFA przy stanowisku pracy Absorbery słoneczne MEFA obok budynku
Zastosowano maty grzewcze MEFA do ogrzewania hali produkcyjnej oraz pomieszczeń biurowych.
Niskotemperaturowy system ogrzewania wsparto absorberem słonecznym ulokowanym obok budynku oraz zbiornikiem energetycznym, jako zasobnikiem ciepła/chłodu. System grzewczy MEFA jest podłączony do lokalnej sieci ciepłowniczej, aby w okresach szczytowych mrozów zapewnić odpowiednią temperaturę pomieszczeń.

Dane techniczne:
Hala produkcyjna - 310 m 2
Pomieszczenia biurowe - 24 m 2
Elementy grzewcze mata MEFA o pow. 20 m 2
Główny generator ciepła – modułowa pompa ciepła 8kW
Źródło ciepła i zasobnik - absorber słoneczny MEFA 55 m 2
- zbiornik energetyczny 4m3

BUDYNEK BIUROWY

Budynek biurowy 1 500 m 2 pow. Użytkowej Zbiornik energetyczny

Budynek biurowy, standardowy dom pasywny, wyposażony w niskotemperaturową (35 °C),instalację ogrzewania podłogowego wraz z sterowanym nawiewem ciepłego powietrza z rekuperacją. Pasywna funkcja chłodzenia z wykorzystaniem wody gruntowej bez aktywnego agregatu chłodu. Moc grzewcza 45 kW, Duża wydajność grzania i chłodzenia dzięki bardzo dobrej izolacji budynku.

Dane techniczne:
Budynek biurowy – 1 500 m 2
Elementy grzewcze – instalacja podłogowa oraz nawiew ciepłego powietrza.
Główny generator ciepła – modułowa pompa ciepła 45kW
Źródło ciepła i zasobnik - absorber słoneczny MEFA 50 m 2
- zbiornik energetyczny z przepływem wody gruntowej (8-12°C)

HALA SPEDYCYJNA MEFA Kupferzell

Wymiennik ciepła MEFA współpracujący z pompą ciepła korzysta z różnorodnych źródeł energii: promieniowania słonecznego, energii wody deszczowej, powierza atmosferycznego, powietrza wywiewanego z hali, wilgoci w powietrzu, ciepła utajonego lodu oraz powierzchniowej energii geotermalnej.
Energia z kolektorów słonecznych, absorberów MEFA, jest dostarczana bezpośrednio do wymiennika ciepła, a nadwyżka energii jest magazynowana w zbiorniku – zasobniku energii.
Wymiana ciepła w hali jest realizowana poprzez maty grzewcze MEFA, co zapewnia miły dla człowieka klimat w hali – przyjemne ciepłe promieniowanie.

Dane techniczne:
Budynek magazynowo spedycyjny – 4 500 m 2
Elementy grzewcze – mata grzewcza MEFA – 240 m 2
Główny generator ciepła – modułowa pompa ciepła 2 x 40kW
Temperatura czynnika grzewczego 35 - 40°C
Źródło ciepła i zasobnik - absorber słoneczny MEFA 200 m 2 na dachu, atmosfera, energia geotermalna, wilgotność, ciepło utajone lodu,
- zbiornik energetyczny 14 m3

>

PROSIARNIA

Budynek gospodarczy, prosiarnia, z 6 pomieszczeniami, każde po 4 kojce porodowe dla prosiąt. Stanowisko dla maciory usytuowane po przekątnej kojca. Podłoga wykonana z rusztu żeliwnego. Każde z 24 stanowisk wyposażone w matę wylęgową MEFA z regulowaną temperaturą powierzchni. Energia cieplna dostarczana jest tam, gdzie aktualnie jest zapotrzebowanie i ogrzewa jednocześnie pomieszczenie prosiarni. Źródłem ciepła jest kocioł na wióry drewniane o mocy 90kW, ogrzewający wszystkie pomieszczenia gospodarstwa. Maty wylęgowe kojców prosiarni są zintegrowane z kotłem poprzez niskotemperaturowy wymiennik ciepła o temperaturze medium 35°C.

SZKLARNIE

Maty grzewcze MEFA wykorzystane jako ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie stołów sadowniczych w gospodarstwach szklarniowych. Dzięki równomiernemu ogrzewaniu całej powierzchni podłoża uzyskuje się wyjątkowo dobry klimat dla hodowli. Powietrze nie jest wysuszone, a nawilżenie powierzchni uprawnej jest regularne. Co ważne, system ma wyjątkowo długi okres eksploatacji, a koszty serwisu są bardzo niewielkie.
Przedstawiony na zdjęciach obiekt ma powierzchnię 23 000 m 2, moc zainstalowana: 3 500 kW kocioł zasilany olejem opałowym oraz kocioł elektryczny 400kW. Łącznie 3 900kW.
Elementy grzejne w szklarni to MEFA-mata, zasilania niskotemperaturowo (5-35 °C), bezpośrednio pod sadzonkami