Systemy grzewcze i chłodzące MEFA „pod klucz“.

Absorbery MEFA – solarne, ziemne oraz wiele innych absorberów MEFA wykorzystujących rozmaite źródła ciepła w połączeniu z centralami ciepła i innymi komponentami systemu, dobrane do specyficznych potrzeb indywidualnego klienta, są dostarczane w elementach, tworzących po zmontowaniu integralny system.

MEFA – absorbery energii

Absorbery MEFA pochłaniają energię cieplną z rozproszonego promieniowania słonecznego, z energii geotermalnej, powietrza atmosferycznego, wody deszczowej, powietrza wywiewanego z obiektów, cieplnych procesów, studni, wód podziemnych, źródeł podziemnych. Wymienione źródła energii odnawialnej nadają się idealnie dla wymienników ciepła MEFA oraz pomp ciepła. Jednocześnie absorbery energii MEFA służą do pasywnego chłodzenia budynku.. Montowane na dachu bądź na elewacji budynku, świetnie spełniają rolę pochłaniacza zimna w letnie noce, oddając przyjemny chłód w ciągu dnia. Bez dodatkowych agregatów chłodzących.

MEFA – system grzewczy

Maty grzewcze MEFA pracują w systemie niskotemperaturowym jako płaskie promienniki promieniowania ciepła z wysoką wydajnością cieplną (do 275 W/m2 przy T 35/30). System nadaje się idealnie do zastosowania w obiektach, w których prowadzone są prace remontowe instalacji grzewczej. Przetworzenie instalacji wysokotemperaturowej na niskotemperaturową, szczególnie w dużych obiektach, przynosi wyśmienite efekty ekonomiczne.