AKTUALNOŚCI

Dom mieszkalny wolnostojący – zaopatrzenie w energię cieplną.

W celu generowania energii dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zainstalowano innowacyjną i oszczędną instalację z absorberem o powierzchni 34m 2 na zbiorniku wody deszczowej oraz 12m 2 kolektorów słonecznych na płaskiej powierzchni dachu. Ciepło jest pobierane z wody deszczowej, pompa ciepła zasilana jest własną "zieloną" energią elektryczną z paneli słonecznych. Wymiana ciepła w budynku jest zaprojektowana jako instalacja ogrzewania podłogowego. Zdecentralizowany system wentylacji z odzyskiem ciepła zapewnia niezbędną wymianę powietrza higienicznego we wszystkich pomieszczeniach. Dzięki wykorzystaniu lokalnych i ekologicznych materiałów, uzyskano bardzo przyjemny i miły dla mieszkańców klimat w całym domu.
LINK

Przebudowa systemu energetycznego w budynkach niemieszkalnych.

Po wyposażeniu istniejącego budynku (pow. 700m 2) w system niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego – maty grzewcze MEFA, parametry skuteczności były tak dobre, iż zdecydowano zainstalować system ogrzewania MEFA w kolejnym istniejącym budynku (1100m 2). Zainstalowany zintegrowany system gwarantuje wysokie współczynniki wydajności dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu promieni słonecznych w połączeniu z:
52 kW centralą ciepła MEFA, absorberem promieni słonecznych MEFA o pow. 84m2, absorberem ziemnym MEFA o powierzchni 1 400m2 oraz matami grzewczymi MEFA o pow.70m2.

MEFA jako partner w projekcie badawczym Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Stuttgarcie.

Projekt badawczy: multiwalentne opracowanie projektowe na temat wykorzystania kolektorów termicznych do wytwarzania wody lodowej, ogrzewania, wytwarzania energii elektrycznej oraz scenariusze do integracji budynków.

W interdyscyplinarnym zespole badawczym będą analizowane i opracowywane zagadnienia związane z rozwojem, produkcją, zastosowaniami oraz optymalizacją ekonomicznego wykorzystania kolektorów fotowoltaicznych i termicznych w metodach integracji systemów energetycznych w budynkach. Kombinacje różnych technologii, rodzajów kolektorów fotowoltaicznych, absorberów i materiałów będą analizowane pod kątem potencjalnych możliwości zastosowania dla różnych powłok elewacyjnych budynków oraz warunków klimatycznych.
Projekt, oparty na doświadczeniu i naukowym podejściu, realizowany jest na bazie ogólnego projektu dla wyższych uczelni „home+” w ramach programu Solar Decathlon Europe 2010 pod kierownictwem Prof. Dr inż. Jana Cremers.
LINK

Zasobnik ciepła, i chłodu.

Słońce zawsze przesyła na Ziemię bogate w energię promieniowanie. Za darmo!
Energia słoneczna jest wykorzystywana do ogrzewania. Ale może też być efektywnie magazynowana.
Specjalnej konstrukcji zbiornik, wraz z instalacją solarną i wymiennikiem ciepła pozwala magazynować potencjał energetyczny pochodzący z promieniowania słonecznego.
I odwrotnie, można magazynować wodę lodową (w chłodne noce) i użytkować do schładzania pomieszczeń w upalne dni.
Koncept został opracowany wspólnie przez MEFA ENERGY SYSTEMS oraz Haase GFK-Technik GmbH – producenta zbiorników termicznych.
LINK