MEFA SYSTEMY ENERGETYCZNE

Dla osiągnięcia zarówno krajowych jak i międzynarodowych celów w obszarze ochrony klimatu, konieczne jest odpowiedzialne działanie w wymiarze lokalnym.

Jednym z najważniejszych aspektów zrównoważonego wykorzystania ograniczonych zasobów energetycznych jest oszczędność w zużywaniu energii. MEFA zapewnia wykorzystanie ogromnego potencjału oszczędzania energii wykorzystywanej do ogrzewania dużych obiektów, szczególnie komercyjnych.

MEFA SYSTEMY ENERGETYCZNE kieruje swoją ofertę dla przemysłu i instytucji publicznych. MEFA jest dostawcą systemu, posiada kompetentnych konsultantów, projektantów i producentów elementów ekologicznego i ekonomicznego systemu ogrzewania dla dużych budynków, istniejących i nowych, który wykorzystuje wszystkie dostępne źródła energii do wytwarzania ciepła.

Unikatowe rozwiązania dla klienta, kompetentne wsparcie na etapie projektowania, lokalna pomoc w trakcie realizacji budowy a także stały rozwój innowacyjnego systemu w zakresie jakości produktu i serwisu zapewnia MEFA SYSTEMY ENERGETYCZNE.